0

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

 

 

Η VALAVANIS METAL είναι μία από τις λίγες εταιρίες την τελευταία 5ετία που εν μέσω κρίσης συνέχισε να επενδύει σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραμένοντας πιστή στο επιχειρηματικό της πλάνο.

Οι σταδιακά αυξανόμενες πωλήσεις και η διεύρυνση του πελατολογίου στην εγχώρια αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν δικαιώσει απόλυτα την συγκεκριμένη πολιτική της εταιρίας.

Η αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός επιτρέπει τη διάθεση προϊόντων στην αγορά με υψηλές προδιαγραφές και ανταγωνιστικές τιμές.

Η ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαγωγική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Κύπρο κ.α.


 

Skip to content