0

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


Η διαδικασία της συναρμολόγησης αποτελεί το τελευταίο στάδιο στην παραγωγή των προϊόντων γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τους εργοδηγούς της εταιρίας.

Σε αυτή την φάση και πριν παραδοθεί η τελική κατασκευή στον πελάτη, προηγείται εκ νέου ποιοτικός έλεγχος ώστε να πιστοποιηθεί η άρτια εκτέλεσή της σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Κατά την συναρμολόγηση πραγματοποιείται η σύνδεση των μεταλλικών εξαρτημάτων που δίνουν την τελική μορφή στο προϊόν βάσει των αρχικών σχεδίων.

 

assembling_1 
assembling_2

 

Μερικές από τις εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

  • Ένθετα τύπου PEM
  • Πριτσίνια
  • Συρραφή υλικών

Skip to content