0

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ


 

H Valavanis Metal έχοντας μεγάλη παράδοση στον χώρο της διαμόρφωσης μετάλλου, συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στον συγκεκριμένο κλάδο επενδύοντας συνεχώς σε μηχανήματα στράτζας τελευταίας τεχνολογίας.

Στον εξοπλισμό της ανήκουν μόνο αξιόπιστα μηχανήματα αναγνωρισμένων οίκων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.

Η μεγάλη γκάμα μηχανημάτων διαμόρφωσης μετάλλου που διαθέτει της δίνει την ευελιξία να επεξεργάζεται ποικίλα υλικά σε μεγάλα πάχη και μήκη.

 

Οι διαμορφώσεις των κομματιών πραγματοποιούνται σε στράτζες που διαθέτουν γραφική απεικόνιση των πατημάτων  ( SCHROEDER - προσομοίωση κάμψεων ) διευκολύνοντας τους χειριστές να προχωρούν άμεσα σε παραγωγή από το πρώτο κιόλας κομμάτι χωρίς χρονοβόρες δοκιμές.

SCHROEDER_3


 

Darley_display_2

Επί πλέον, ο υπολογισμός του αναπτύγματος γίνεται αυτοματοποιημένα και με απόλυτη ακρίβεια δίνοντας μόνο τα αντίστοιχα δεδομένα στο λογισμικό του μηχανήματος (είδος χρησιμοποιούμενων εργαλείων, πάχος και ποιότητα υλικού, κ.α.).

Η αυτόματη κίνηση των 5 αξόνων ( DARLEY ) διευκολύνει ακόμα περισσότερο για πολύπλοκα στρατζαρίσματα.


 

 

Άξιο αναφοράς επίσης είναι το κορυφαίο μοντέλο στρατζόπρεσσας ( SAFAN ) που διαθέτει η εταιρία με σερβοηλεκτρική λειτουργία, επιτρέποντας διπλάσιες ταχύτητες κατά την παραγωγική διαδικασία από τα κοινά υδραυλικά μηχανήματα

Safan_display 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό με τα 5 μηχανήματα στράτζας που είναι εξοπλισμένη η εταιρία μπορεί να εξυπηρετήσει κατασκευές ειδικού τύπου αλλά και κατασκευές μεγάλης επαναληψιμότητας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Διαμορφώσεις με μήκος έως 8 μέτρα και 3mm πάχος

SCHROEDER – στράντζα CNC

 8m_bending 


Διαμορφώσεις με μήκος έως 3 μέτρα και 6mm πάχος

DARLEY - στρατζόπρεσσα CNC

Darley 


Διαμορφώσεις με μήκος έως 2,5 μέτρα και 6mm πάχος

SAFAN – σερβοϋδραυλική στρατζόπρεσσα CNC

 Machinery-December-2010-Euroblech-SAFAN_E-Brake


Διαμορφώσεις με μήκος έως 3,6 μέτρα και 10mm πάχος

HACO – στρατζόπρεσσα NC

stranza_n.c._800

Διαμορφώσεις με μήκος έως 3 μέτρα και 10mm πάχος

LVD – στρατζόπρεσσα NC

 VLD 

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ

koyrbarisma 

Για την διαμόρφωση σωλήνων, ταφ, λαμών και γωνιών σε διάφορες επιθυμητές διατομές.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

cylindros

 

Για την κατασκευή κυλινδρικών κομματιών μέγιστου μήκους 2 μέτρων καθώς και για τη διαμόρφωση σε μασίφ σωληνάκια.

ΠΡΕΣΣΕΣ

hydraulic_press

   Υδραυλική πρέσα 250 tn με δυνατότητα διαμόρφωσης κομματιών έως 1Χ1 μέτρο από αντίστοιχο καλούπι.

   Κρουστικές πρέσες για κάλυψη αναγκών σε ειδικές κατασκευές που απαιτούνται κοπτικά ή διαμορφωτικά καλούπια.


 

Skip to content